Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre

I Solhøj prioriterer vi det daglige forældresamarbejde højt. Som forældre er I vores vigtigste samarbejdspartner i forhold til jeres barns trivsel og udvikling.

Vi ønsker at skabe et samarbejde med jer, der er præget af åbenhed, dialog og gensidighed.

Når vi deler viden med jer, og I deler viden med os, er det med til at give jeres barn en sammenhængende hverdag.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg